สร้างรายงาน
สายด่วน
 • ประเทศอินโดนีเซีย: 0800-150-3020
 • ประเทศไทย: 1800-010-316
 • ประเทศโอมาน: 800-745-65


 • อีเมล:
 • lapor-medcoenergi@tipoffs.com.sg


 • ข้อความและ:
 • ประเทศอนโดนีเซีย : +62 813-8870-3300
 • ประเทศไทย : +66 65986 1887
 • ประเทศโอมาน : +27 72 014 4445


 • WhatsApp:
 • +62 813-8870-3300

 • ระบบรับแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียนดีล้อยท์

  ท่านสามารถรายงานได้โดย 1 ใน 5 ช่องทาง ดังต่อไปนี้:

  ท่านสามารถรายงานได้โดย 1 ใน 5 ช่องทาง ดังต่อไปนี้:

  1.     ออนไลน์

  คลิ๊กที่ลิ้งค์ “ทำการรายงาน” ที่ด้านซ้ายของหน้าเว็บไซต์หรือ คลิ๊กที่นี่.

  2.     สายด่วน

  สายด่วนเปิดทำการ 24 ชั่วโมงต่อวัน. ระบบจะเชื่อมสายของท่านเข้ากับเจ้าหน้าที่ของระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสที่จะถามคำถามท่านเกี่ยวกับความประพฤติอันไม่เหมาะสม หากเป็นเวลานอกเวลาทำการ ข้อความของท่านจะถูกบันทึกผ่านข้อความเสียง

  โปรดดูข้อมูลด้านล่าง

  สำหรับสถานที่ :

  • ประเทศอินโดนีเซีย : 0800-150-3020
   เวลาทำการ : 7 นาฬิกา ถึง 21 นาฬิกา
  • ประเทศไทย : 1800-010-316
   เวลาทำการ : 8:30 นาฬิกา ถึง 17:30 นาฬิกา
  • ประเทศโอมาน : 800-745-65
   เวลาทำการ : 10:00 AM นาฬิกา ถึง 5:00 PM

  3.     อีเมล

  ท่านสามารถส่งอีเมล์มาที่

  lapor-medcoenergi@tipoffs.com.sg

  ท่านต้องรายงานข้อมูลให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เกี่ยวกับความประพฤติอันไม่เหมาะสมในอีเมล โดยระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสจะไม่เปิดเผยอีเมลของท่านแก่ MedcoEnergi หากไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน การเลี่ยงการใช้อีเมลของที่ทำงานจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการปกปิดตัวตนของท่าน

  4.     ข้อความและ

  ท่านสามารถส่งข้อความไปยังหมายเลขด้านล่าง :

  • ประเทศอนโดนีเซีย : +62 813-8870-3300
  • ประเทศไทย : +66 65986 1887
  • ประเทศโอมาน : +27 72 014 4445

  ท่านต้องรายงานข้อมูลให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เกี่ยวกับความประพฤติอันไม่เหมาะสมในข้อความโดยระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสจะไม่เปิดเผยหมายเลขโทรศัพท์ของท่านแก่ MedcoEnergi หากไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน

  5.     WhatsApp

  ท่านสามารถส่งข้อความไปยังหมายเลขด้านล่าง :

  +62 813-8870-3300

  ท่านต้องรายงานข้อมูลให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เกี่ยวกับความประพฤติอันไม่เหมาะสมในข้อความโดยระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสจะไม่เปิดเผยหมายเลขโทรศัพท์ของท่านแก่ MedcoEnergi หากไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน

   
  เกี่ยวกับเรา

  ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการนี้โปรดติดต่อ:

  อ่านต่อ

  Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), its global network of member firms, and their related entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) and each of its member firms and their affiliated entities are legally separate and independent entities. DTTL does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about to learn more.

  Deloitte is a leading global provider of audit and assurance, consulting, financial advisory, risk advisory, tax and related services. Our network of member firms in more than 150 countries and territories serves four out of five Fortune Global 500® companies. Learn how Deloitte’s approximately 286,000 people make an impact that matters at www.deloitte.com.

  Deloitte Asia Pacific Limited is a company limited by guarantee and a member firm of DTTL. Members of Deloitte Asia Pacific Limited and their related entities provide services in Australia, Brunei Darussalam, Cambodia, East Timor, Federated States of Micronesia, Guam, Indonesia, Japan, Laos, Malaysia, Mongolia, Myanmar, New Zealand, Palau, Papua New Guinea, Singapore, Thailand, The Marshall Islands, The Northern Mariana Islands, The People’s Republic of China (incl. Hong Kong SAR and Macau SAR), The Philippines and Vietnam. In each of these, operations are conducted by separate and independent legal entities.

  About Deloitte Indonesia
  In Indonesia, services are provided by PT Deloitte Konsultan Indonesia.
  © PT Deloitte Konsultan Indonesia